Genel Kayıt İşlemleri

Türk Öğrenciler İçin
Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler. Bunun dışında, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi, Eğitim Fakültesinin Resim İş ve Müzik Öğretmenliği Programı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Resim lisans programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ön kayıt yaptırarak Üniversitemiz tarafından hazırlanan özel yetenek sınavına girmek zorundadırlar. Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yürütülen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’na (ALES) girerek, bu sınavdan alacakları puan sonucunu başvuruları esnasında sunmalıdırlar. Uluslararası geçerliliği olan GRE (Graduate REcord of Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ALES/GMAT/GRE sınavlarından herhangi birine girmiş olma koşulu aranmaz.
Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.
Başvuru sahipleri, aynı zamanda üniversiteler tarafından belirlenen lisansüstü program kabul koşullarını da yerine getirmelidirler.
Tam Zamanlı Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin
Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumları dengi olan okullardan mezun olan ve üniversitenin belirlediği koşulları sağlayan adaylar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde önlisans  düzeyinde (2 yıllık) Lisans düzeyinde  (4 yıllık) öğretim verilen programlar için ayrılan yurt dışı kontenjanlarına başvurabilirler.
Ayrıca, her hangi bir üniversitede öğrenim görenler bir veya iki dönem öğretim görmek üzere misafir öğrenci statüsünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kabul edilebilirler.
Yurt dışı kontenjanlardan yabancı uyruklu olanların yanı sıra TC uyruklu olup ortaöğretiminin tümünü yurt dışında tamamlayan adaylar da yararlanabilir.
Her akademik yıl için, yurt dışı kontenjanlarından yararlanacak adaylarda aranacak koşullar ve kontenjanları belirlenerek Üniversitenin web sitesinde http://www.yyu.edu.tr /duyurular  adresinde yayınlanır.
Lisansüstü programlara başvurmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, bölümlere özgü kayıt kabul koşullarını yerine getirmek zorundadırlar. Yurt dışı kontenjanlarından yararlanacak adaylarda aranacak koşullar ve kontenjanları belirlenerek Üniversitenin web sitesinde http://www.yyu.edu.tr/ duyrular adresinde yayınlanır.
Uluslararası  Değişim Öğrencileri İçin
Değişim öğrencilerin kabulü,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenim görebilmektedir. 
Yatay Geçiş Öğrencileri İçin
Herhangi bir yükseköğretim kurumundan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yatay geçiş öğrencilerinin kayıt kabulleri, üniversite tarafından belirlenen kontenjanlara göre yapılmaktadır. 
Misafir Öğrenciler İçin
Kendi ülkelerinde herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmekte olan öğrenciler, misafir öğrenci olarak öğrenim görmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne başvuruda bulunabilmektedirler. Öğrenciler, bir öğrenci belgesi ve kayıtlanmak istedikleri dersleri belirten bir dilekçeyle başvurularını iletebilirler. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim dilinin tüm programlarda Türkçe olması nedeniyle, misafir öğrenci olarak öğrenim görmek isteyenlerin, ders kayıtlarından önce Türkçe dil yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir.
İlgili akademik birim/bölümlerin onayının ardından öğrenciler kesin kayıt prosedürünü tamamlamalıdırlar.