Akademik Danışmanlık


ÖNLİSANS LİSANS
Üniversitemizde öğrenim gören ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilere, Fakülte/Yüksekokul öğretim üyeleri arasından birer danışman görevlendirilir.
Akademik danışmanlar, öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirerek her yarıyılda alacakları derslerin seçiminde ve Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında öğrencilere danışmanlık yaparlar.
Danışmanlık hizmetleri Üniversitemiz tarafından kabul edilen bir kararlar kapsamında yürütülür.
LİSANSÜSTÜ
Lisansüstü programlarda ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan akademik danışmanları bulunur.
Akademik danışmanlar her öğrenciye, ders seçiminde danışmanlık yapmak üzere lisansüstü programa kabulünden itibaren görevlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenciler son yarıyılda hazırladıkları dönem projesini akademik danışmanları sorumluluğunda yürütürler.
Doktora programları ile Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilere ayrıca "Tez Danışmanı" atanır. Tez danışmanları, tezli programlardaki yüksek lisans öğrencileri ile doktora öğrencilerinin hazırlamakla yükümlü oldukları tezlerini yönetirler.
Tez danışmanları öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.