Genel Kabul Koşulları

Genel Kabul Koşulları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen öğrenciler kayıtlanacak program için belirtilen tarihlerde, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Üniversiteye başvuruda bulunurlar. Kayıtla ilgili tüm prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Lisansüstü programlarda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin, kayıt için gerekli tüm belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü Sekretaryasına doğrudan veya online olarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, başvurularının değerlendirilmesinin ardından web sitesinde ilan edilir. Bu öğrencilere, vize işlemlerinde kullanılmak üzere bir “Kabul Mektubu” hazırlanır. Öğrenciler, gerekli belgeleri sunarak ilan edilen kesin kayıt tarihleri süresince kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdürler.
Uluslararası değişim öğrencilerinin kayıtları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır. Protokollerde belirtilen koşullara göre, değişim öğrencileri uygun görülen derslere kayıtlanarak bir ya da iki dönem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenim görebilmektedir. Dönem sonunda, kayıtlanılan tüm dersleri notları ve AKTS kredileriyle gösteren resmi bir transkript öğrenciye teslim edilir.