Eğitim Öncesi Tanıma İçin Genel Düzenlemeler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.